Winkelwagen  

PRIVACY- EN COOKIEREGLEMENT

PRIVACY- EN COOKIEREGLEMENT

Hartelijk dank voor jouw bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In dit privacy- en cookiereglement word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van onze websites en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy- en cookiereglement.

Dit privacy- en cookiereglement is van toepassing op deze website.

2. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • als je jezelf abonneert op onze blog;
 • als je een product bestelt of jezelf inschrijft voor een workshop;
 • als je onze website bezoekt.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer je onze website bezoekt en/of daarvan gebruikmaakt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, of ander apparaat waarmee je toegang hebt tot internet. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies (hierna een uitgebreid hoofdstuk over cookies). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

o browsergegevens;
o duur van jouw bezoek;
o pagina’s die je bezoekt;
o links waar je op klikt;
o locatiegegevens op basis van jouw IP-adres; o verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het kopen van een product of het aanmelden voor een workshop):

o naam; o geslacht;
o adres;
o postcode;

o woonplaats;
o land;
o telefoonnummer; o e-mailadres;

o betaalgegevens.

4. Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.

4.1 Welke soorten cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de websites op een goede wijze functioneren en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het inschrijven voor onze blog of een workshop. Wij gebruiken cookies om jouw browserinstellingen uit te lezen om de website op een goede manier op jouw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan jouw wensen aan te passen.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om bij te houden hoe de website worden gebruikt om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Wij gebruiken daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics-informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google-diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

De socialmedia-buttons op onze website zijn links naar de betreffende socialmedia-pagina’s. Door middel van deze buttons worden door De Tassenfabriek geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een socialmedia-button klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende socialmedia-dienst.

4.2 Uitschakelen van cookies

Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door jouw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van jouw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat de website mogelijk niet of niet-volledig werkt indien je de cookies uitschakelt.

5. Waarop baseren wij de verwerking van persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • op basis van toestemming (eenmaal verleende toestemming kun je te allen tijde intrekken
 • ter nakoming van een overeenkomst of afspraken met jou (bijvoorbeeld het verkopen van producten);
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is).

 

 

6. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het versturen van bestelde producten;
 • het factureren van de afgenomen producten en diensten;
 • het registeren voor workshops;
 • het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten;
 • het opnemen van contact via e-mail, telefoon of post;
 • het beantwoorden en afhandelen van vragen;
 • het afhandelen van eventuele klachten;
 • het achterhalen hoe en door wie de website wordt gebruikt, en het ontwikkelen van de website;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • voor alle andere doelen die gebruikelijk zijn voor een onderneming als De Tassenfabriek.

7. Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden

De Tassenfabriek verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat op grond van rechtspraak of wet- en regelgeving vereist is.

Wij maken gebruik van de diensten van derden (zoals onze hostingprovider) om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor De Tassenfabriek. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.

8. Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens ook indien we constateren dat deze zijn verouderd of wanneer je om verwijdering verzoekt.

9. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik.

10. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

11. Verzoek om inzage of verwijdering

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Een verzoek om inzage of verwijdering kun  je ons per email sturen. Onze contactgegevens staan onderaan dit privacy- en cookiereglement vermeld.

12. Klachten

Als je niet tevreden bent over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op! Wij doen er alles aan om je klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

13. Wijzingen privacy- en cookiereglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiereglement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Wij raden je aan dit reglement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

14. Heb je nog vragen?

Indien je nog vragen hebt over dit privacy- en cookiereglement of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons bereiken op het volgende emailadres: mailto:info@detassenfabriek.nl. Je kunt ons ook bellen op +31 6 131 91 091.


Dit privacy- en cookiereglement is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2018.